Nota prawna

Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona przez polskie i międzynarodowe prawa autorskie. Użytkownik ma prawo kopiować treści umieszczone na niniejszej stronie internetowej tylko i wyłącznie dla osobistego użytku w celach niekomercyjnych. Jakiekolwiek wprowadzanie zmian i dalsze powielanie są zabronione. Zabrania się powielania lub wykorzystywania zawartości strony w każdy inny sposób.

Wszelkie znaki towarowe i nazwy handlowe wykorzystane lub przedstawione na niniejszej stronie są zastrzeżone oraz chronione prawem w Polsce i na całym świecie. Zabrania się wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Bulletcode lub ich odpowiednich właścicieli.

Bulletcode nie udziela gwarancji, że wszystkie materiały opublikowane na niniejszej stronie są dokładne, aktualne i wyczerpujące w zakresie podawanych informacji. Bulletcode nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartej na niniejszej stronie, ani za skutki wykorzystania tych informacji.

Niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron. Bulletcode nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą te odnośniki, ani ich wykorzystanie przez użytkownika.