Tworzenie treści

Specjalizujemy się w tworzeniu folderów i broszur, animacji reklamowych oraz interaktywnych stron i aplikacji o charakterze informacyjnym i reklamowym. Oferujemy szeroki zakres usług związanych z tworzeniem multimediów, począwszy od materiałów drukowanych, przez grafiki i animacje, po oprawę dźwiękową. Pomagamy również w opracowaniu tekstów reklamowych i informacyjnych.

Przykłady stworzonych przez nas treści reklamowych:

Zaprojektowaliśmy i przygotowaliśmy do druku folder informacyjny systemu Vadiato. Celem tego folderu jest przekazanie klientom w przystępny sposób informacji o możliwościach tego systemu oraz przedstawienie korzyści z jego wdrożenia. Folder składa się z 16 stron formatu B5. Jego układ graficzny odpowiada najnowszym trendom, łączy elegancję i przejrzystość z precyzją przekazu.

Wykonaliśmy animację reklamową systemu Vadiato, która została zamieszczona na stronie internetowej systemu. Animacja ma na celu w krótki i przejrzysty sposób zobrazować problemy, z którymi boryka się grupa docelowa, do której jest kierowany system, oraz pokazać w jaki sposób wdrożenie systemu Vadiato pozwala w ich rozwiązaniu. Animacja trwa 50 sekund, na jej potrzeby stworzyliśmy również autorski podkład muzyczny.